XVII. ročník Misijního koláče

Dnešní XVII. ročník třinecké farní akce Misijní koláč přinesl pro děti v rámci projektu Adopce na dálku a pro Otce Mariana Kuffu 72000 Kč.

Všem, kdo jakkoliv přispěli ke zdaru akce srdečné Pán Bůh zaplať. https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f603.png

Fotogalerie: