SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ 21 OLDŘICHOVICE

Sousedé, přijďte s námi posnídat již tuto sobotu 16.6. poprvé do Oldřichovic na Trombikovo pole. Těší se na vás Golasowští a Gavendovi,

budeme tam od 8.30 hod.

 

 

Dnešní první Sousedskou snídani v Oldřichovicích navštívilo cca 60 sousedů. Děkuji všem , kdo jste přišli, donesli dobroty a s námi poseděli.

Děkuji muzikantům za báječný repertoár a mé rodině za pomoc při přípravě. A snad na konec prázdnin ji pro velký ohlas zopakujeme.

 

 

Fotogalerie: