SMÁČENÍ V OLZE 2020 VI. ročník

Přátelé, dnes 6. ročník Smočení v Olze za dodržení protiepidemických opatření, 50 osob a roušky. Díky všem, kdo jste přišli a tradičně jste darovali finanční dary na projekt Adopce pro budoucnost a to krásnou částku 10 326 Kč.

Díky za účast i peníze, které opět pomohou na cestě dětem ke vzdělání. 

Fotogalerie: