RESPIRÁTORY A JÍDLO POTŘEBNÝM

Tento týden jsme zakoupily a dnes jsme s asistentkou Jitkou Dudysovou rozvezly 1000 ks respirátorů, konkrétně do více než 50 rodin s dětmi,

do Charity, Slezské diakonie, Medicy, na OSPOD Třinec a do Komunitního centra Borek. Díky za finanční podporu

 

Lukáši Curylovi a Lence Shejbalové.
 

Naplňujeme heslo VÍCE POMÁHAT, NEŽ VLÁDNOUT.

 

Fotogalerie: