Petice proti adopci dětí homosexuálními páry

Návrh zákona o registrovaném partnerství, které se do sněmovny snaží protlačit určitáskupina poslanců a který se týká adopcí dětí homosexuálními páry mě jako matkuněkolika dětí nemůže nechat klidnou. Děti jsou nejzranitelnější částí naší společnosti anaším úkolem je chránit je a ne je podrobovat nebezpečným experimentům. Dítěpotřebuje vyrůstat v rodině, kde jsou jasně dané role a to role ženy jako matky a rolemuže jako otce. Tento model registrované partnerství nesplňuje, ale přesto si jehozastánci činí právo na výchovu dětí ve vztahu, kterému chtějí říkat rodina a tonavzdory naší kultuře a tradici našich předků, které bychom si měli vážit.Homosexuální lobby se tak snaží veřejnosti předkládat model homosexuálníhoregistrovaného partnerství jako vhodné místo pro výchovu dětí a předkládají tentomodel jako normální. Jsem zastáncem tradiční rodiny a obracím se na vás všechny,komu není osud naší budoucí generace lhostejný, abyste k petici připojili svůj hlas.

 

- Petiční arch ke stažení

- Příspěvek senátora Jiřího Carbola