Misijní koláč

16.ročník třinecké farní akce Misijní koláč, které je Pavla Golasowská zakladatelkou, přinesl výtěžek 62500,- Kč. Peníze poputují na projekt Adopce na dálku, Adopce pro budoucnost a Otci Marianu Kuffovi na Slovensko.

 

Akce probíhá od r. 2001 jednou ročně ve farosti Třinec. S pracovním týmem pečeme koláče, kremrole a linecké tyčinky v množství asi 35 kg ,které nabízíme za dobrovolný dar. Ze získaných financí hradíme školné dětem v rámci projektu Adopce na dálku a finančně přispíváme

Otci Mariánu Kuffovi na resocializační centrum na Slovensku.

 

Děkuji všem, kdo včera v naší kuchyni pekli,kdo pekli sami doma a donesli napečené na faru a všem, kdo dnes rozdávali u kostela. Napekli jsme

koláče z 22 kg mouky a to tvarohové, makové a ořechové, linecké z 10 kg mouky a několik beden kremrolí.

Fotogalerie: