Adopce pro budoucnost

Adopce pro budoucnost pomáhá již pátým rokem dětem na Třinecku na cestě ke vzdělání. V roce 2018 jsme podpořili děti částkou více než

73 000 Kč a to proplacením obědů, jízdného, školních pomůcek a kroužků. Děkuji za spolupráci kolegům David Janik a Marcela Jurošová a všem sponzorům za finanční dary.

Fotogalerie: