Volební program SPOLU

RODINA A SOCIÁLNÍ POLITIKA

 

 

Daňová uznatelnost nákladů v rodině

Zjednodušený a zdigitalizovaný systém sociálních dávek (propojení úřadů a snízení počtu podkladů) a pravidelná valorizace dávek.

Víceleté financování sociálních služeb (nutné pro jejich stabilitu a efektivní fungování).

Flexibilní trh práce (podpora zkrácených úvazků a práce z domova), stát jako zaměstnavatel příkladem.

Domácí násilí

Důchodová reforma

Podpora polské menšiny

 

 

VEŘEJNÉ FINANCE

Zákon o rozpočtové odpovědnosti jako ústavní zákon a pravidlo daňové brzdy (garance nejvyšší možné daňové zátěže).

Úprava daní pro podporu rodin, soc. služby jako odečitatelná položka, snížení DPH na výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Důchodová reforma nezhoršující postavení současných důchodců a s plánem pro budoucí seniory, možnost platby 1 p.b. důchodového pojištění 

prarodičům.

Zaručený minimální důchod.

  

VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, KULTURA A SPORT

VZDĚLÁVÁNÍ: Snížení objemu učiva (porozumění>memorování), individuální přístup žáků, mj. stejnou podporou pro soukromé a církevní školy 

+ 5,2 HDP na školství do roku 2030 a udržení 130% průměrného platu u učitelů.

KULTURA: Rovnoměrná dostupnost kulturních služeb (podpora kulturní infrastruktury v regionech)

Nezávislost (a udržitelné financování) veřejnoprávních médií.

SPORT: Racionalizace dotací pro podporu sportu na všech úrovních.

Nová koncertní hala v Praze.

 

 

 

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Stejné podmínky pro veřejné i soukromé poskytovatele bydlení (zapojení stavebníků a pronajímatelů do společných projektů).

Daňové zvýhodnění jednotlivců i fiem, vč. snížení DPH na 10%, při výstavně a rekonstrukcích.

Podpora zastavování Brownfieldů a uvolnění pozemků státu pro bytovou výstavbu obcemi.

Podpora prvního bydlení (neomezená věkem nebo rodinným stavem) + uvolnění limitů pro hypotéky.

 

 

 

DOPRAVA

Národní priorita dostavby pražského okruhu a druhého dálničního spojení Čechy - Morava (D35).

Změna financování dopravních staveb (něm. model: víceleté období pro ŘSD a SŽ pro lepší a efektivnější plánování i výstavbu).

Napojení na evropskou vysokorychlostní síť (z Berlína do Vídně přes ČR, a ne okolo).

Digitalizace agend registrů vozidel (žádné fronty na odborech dopravy) a inteligentní systém v dopravě.

 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGETIKA

Ochrana vody a vodních zdrojů jako národní zájem (v ústavě), zadržování vody v krajině + digitální monitoring vodních toků.

Ochrana půdy a podpora ekologického režimu hospodaření (ochrana před dalšími zábory a degradací půdy).

Jaderná energetika v kombinaci s decentralizovaným využíváním obnovitelných zdrojů.

Volba národního ptáka (soutěž o národní sybmol po vzoru ostatních zemí).

 

 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

Rozvoj dopravní infrastruktury a kvalitního internetu ve venkovských oblastech.

Zastropování zemědělstkých dotací (větší a lepší podpora malých a středních firem formou dotace na první hektary).

Kvalita potravin a dobré životní podmínky zvířat (podpora bioprodukce potravin).

Zisk z Lesů ČR na zadržení vody v krajině.

Důraz na nehospodářskou funkci lesů ve vlastnictví státu.

 

 

 

STÁTNÍ SPRÁVA A DIGITALIZACE

Digitální komunikace se státem v plném rozsahu (mezi úřady běhají data, nikoli občan), vč. elektronizace průkazů.

Snížíme počet úředníků o 13% a stát jako ukázka flexibilních a zkrácených úvazků.

Princip jednou a dost ( stát nebude chtít po lidech znovu údaje, které už mu poskytli) a fikce souhlasu pro lhůty státu.

Rychlé zavedení 5G sítě a rozšíření vysokorychlostního a cenově dostupného internetu (optika při rekonstrukci silnic do obcí)

 

 

 

REFORMA STÁTU A PRÁVA

1 nová povinnost = zrušení 2 stávajících a vyhodnocování přínosu zákonů po 5 letech.

2 přístupy k exekucím (funkční ochrana dlužníků i věřitelů).

Menší stát = méně korupce (digitalizace a elektronizace státní správy).

Korespondenční možnost hlasování u voleb ze zahraničí.

 

 

 

BEZPEČNOST A ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Jednoznačná orientace na Západ (členství v EU a NATO).

2% HDP na obranu do roku 2025 a princip "NATO first" (na obranu NATO místo budování evropské armády).

Odmítáme povinné migrační kvóty + EU musí umět efektivně chránit své hranice.

Obnovíme tradici havlovské diplomacie (podpora lidských práv a rozvoje občanské společnosti).

 

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Garance dostupnosti zdravotní péče (záchrana a udržení základní sítě zdravotnických zařízení - podle počtu obyvatel a dojezdové vzdrálenosti).

Elektronizace zdravotnictví a elektronická karta pacienta (v případě zdravotní komplikace zná zasahující lékař zdravotní stav).

Zvýhodníme občany dbající o své zdraví a zapojené do prevence (50% vliv na zdravotní stav má životní styl).

Hodnocení kvality zdravotnických zařízení.

Kvalitní stravování ve školách a nemocnicích a podpora bezlepkové diety.