Proč kandiduji?

Jsem žena, manželka, máma a babička. V politickém životě na komunální úrovni se pohybuji od r. 2010. V r. 2013 jsem kandidovala do Poslanecké sněmovny, kde jsem skončila jako první náhradník. V  r. 2014 jsem nastoupila na pozici poslankyně a to jako jediná žena do poslaneckého klubu

KDU – ČSL. Po zralé úvaze a na doporučení některých mých kolegů a přátel jsem opět kývla na kandidaturu do PSP ČR. Mnoho let svého života jsem strávla se svými dětmi a také se svými klienty v Slezské diakonii. Mám dostatek zkušeností , z kterých čerpám pro rodinnou a sociální politiku.

Tyto oblasti jsem si zvolila proto, že na jejich realizaci již intenzivně pracuji. Děkuji za Vaši podporu a za Váš hlas.

 

Pavla Golasowská
kandidátka do PSP ČR

SPOLU

ODS a TOP 09

 

Pavlu Golasowskou podporují do PSP ČR jako schopnou ženu a političku významné osobnosti:

 

Ing. Marian Jurečka předseda KDU - ČSL 

 

Vít Slováček, starosta Českého Těšína

Pavla Golasowská je žena s velkým srdcem pro druhé. Politička, pro níž pomoc bližním, soucit s lidmi v nouzi a seniory není jen frází, což dokázala svou dlouholetou obětavou prací v sociálních službách. Matka s velkým „M“, která zvládá velkou rodinu, a které věřím, že chce udělat něco pro náš region

i buducnost svých dětí.  Žena, která ke třem tradičním „K“ přidala nejen Z“ – práci v zastupitelstvu, ale i „P“ – práci v parlamentu.

Její motto: Neslibuji, pracuji, ji plně vystihuje. Budu rád, pokud se stane členkou Senátu. Vnese do dolní komory Parlamentu ČR nejen zájem

o náš region, ale i slušnost a pevné morální zásady. Pavlo, držím Ti palce!

 

Tomáš Podivínský, velvyslanec ČR v Německu

Pavla Golasowská svým životem ukazuje, že témata, která s úspěchem  prosazuje v Poslanecké sněmovně, také prakticky dělá v regionu, v práci, v rodině i ve veřejném životě. Šestinásobná  matka, starající se o celou svou rodinu, je pro mě zárukou kvalitní rodinné politiky. Jako zastu  -pitelka Třince zná potřeby rozvoje Pobeskydí a  díky profesní  práci v sociálních službách  má  nejen  pokoru  k životu, ale take jí záleží na  zlepšení kvality života nevyléčitelně nemocných. Pro tyto schopnosti a žité hodnoty podporuji Pavlu Golasowskou jako kandidátku do PSP ČR.

 

Jiří Hamrozi, starosta Jablunkova

Podporuji kandidaturu Pavly Golasowské na místo poslankyně z mnoha důvodů.

Je patriotkou našeho regionu, za svou dobu působení v poslanecké sněmovně vždy dodržela, co mi slíbila. Nikdy jsem ji nemusel o nic prosit, sama přišla s novými návrhy, brala to jako své poslání. Seznámila mě s předními představiteli vlády, kteří se více začali zajímat o náš region. 

Vychovala šest dětí a to je pro mě zárukou, že zastává tradiční model rodiny, kde mají své nenahraditelné místo máma, táta a děti.

Zkušenosti z diakonie zúročuje v boji proti domácímu násilí a v sociální práci tak, aby i slabší a potřební nacházeli v naší společnosti zastání.

V neposlední řadě ji zajímá vývoj trhu a domácí ekonomiky. Je zastánkyní naší domácí produkce, a to jak v oblasti zemědělské, tak i průmyslové, o čemž svědčí mimo jiné podpora ocelářů našich železáren.