O mně

Poslankyně PSP ČR, zastupitelka a radní města Třinec (KDU-ČSL).

Během rodičovské dovolené jsem absolvovala Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP v Olomouci, obor křesťanská výchova a později také CARITAS - Vyšší odbornou školu sociální společně s teologickou fakultou UP, obor Charitativní a sociální práce. V letech 1993 - 2003 jsem vyučovala náboženství na školách v Třinci a Oldřichovicích. Od roku 2004 jsem pracovala ve Slezské diakonii. V roce 2009 jsem se stala členkou KDU-ČSL, za níž jsem byla v roce 2010 zvolena zastupitelkou města Třinec. Mandát jsem obhájila i v dalších volbách a ve funkci radní a zastupitel  působím i v současnosti. V prosinci 2014 jsem se ujala postu poslankyně v Poslanecké sněmovně. Dlouhodobě se specializuji na rodinnou a sociální politiku a na ochranu obětí domácího násilí. Jsem vdaná, mám šest dětí a 10 vnoučat.

 

Pavla Golasowská v datech

osobní údaje

jméno: Pavla Golasowská
trvalé bydliště: Třinec

narozena: 18.5.1964, Třinec

rodinný stav: vdaná, synové Jakub, Filip, Matěj, dcery Kateřina, Gabriela, Klára

od r. 2011 babička, 10 vnoučat

 

vzdělání

1994 -1999: CMTF UP Olomouc, obor křesťanská výchova

2010 – 2013: VOŠ sociální CARITAS a CMTF UP Olomouc, obor Charitativní a sociální práce

 

zaměstnání

1986 – 2004: výchova dětí

2004 – 2014: vedoucí sociálních služeb ve Slezské diakonii

2014 – dosud: statutární zástupce Adopce pro budoucnost z.s.

 

veřejné funkce

2010 – dosud: členka Zastupitelstva města Třinec

2006 – dosud: členka bytové komise města Třinec, od r. 2010 předsedkyně bytové komise města Třinec

2008 - 2014: členka komise SPOD města Třinec

2006 – 2018: členka Komunitního plánování města Třinec ve skupině Rodina s dětmi – ochrana a prevence

2012 – dosud: členka Dozorčí rady distribuce tepla Třinec

2014 – dosud: poslankyně PSP ČR/ volební kraj Moravskoslezský

2014 – dosud : místopředsedkyně Volebního výboru PSP ČR

2014 – 2017: členka Ústavně právního výboru PSP ČR

2017 - dosud: členka, ověřovatelka Volebního výboru PSP ČR

2017 - dosud: členka, ověřovatelka Výboru pro sociální práci PSP ČR

 

politické a stranické funkce

do roku 1989 nebyla politicky organizována

od r. 2009 členka KDU-ČSL

 

jiné aktivity

2000 – dosud: organizátor akce Misijní koláč

2000 – dosud: organizátor akce Vánoční strom
v r. 2014 zakladatelka Adopce pro budoucnost z.s.

2015 - spoluzakladatelka akce Sousedské snídaně

2020 - Sousedské snídaně, z.s.

 

jazykové znalosti

polština aktivně, ruština pasivně

 

záliby

čtení, plavání, příroda, rodina