Kontakt

PSP Třinec

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

Asistentka:

Lenka Shejbalová
Tel.: +420 604 123 687
E-mail: shejbaloval@psp.cz

K Poslanecké sněmovně PČR se pomocí MHD dostanete nejlépe tramvajemi

č. 12, 20 a 22 (zastávka Malostranské náměstí) či metrem na nejbližší stanici

Malostranská na lince A. Vchod do kanceláře je z Malostranského náměstí 1 -

Paláce Šternberských a Smiřických.

Při vstupu je potřeba mít doklad totožnosti.

Poslanecká kancelář v regionu - MSK

náměstí Svobody 527

739 61 Třinec

Asistentka:

Jitka Dudysová - kancelář Třinec
Tel.: +420 601 570 538
E-mail: jitka.dudysova@gmail.com

Poslanecká kancelář v Třinci otevřena v pondělí od 13.00 do 16.00 hod.


Napište mi zprávu: