Záštita semináře "Rovné příležitosti z pohledu rodinné politiky"

Být mámou nebo tátou je nejkrásnější životní role. V profesním životě můžeme být prakticky kýmkoliv, ale role zodpovědných rodičů je

nenahraditelná. Proto plně podporuji rodinu jako základní buňku společnosti.

I z toho důvodu jsem se svými kolegyněmi Nina Nováková a Jitka Chalánková zaštítila seminář "Rovné příležitosti z pohledu rodinné politiky". Jsem přesvědčená, že je potřeba pojmenovat ty oblasti rodinné politiky, v nichž je koncept rovných příležitostí naplněn nebo naopak chápán nedostatečně.

Tímto bych chtěla poděkovat paní doktorce Marii Oujezdské, ředitelce Národní centrum pro rodinu, která seminář zrealizovala. Dík patří také všem přednášejícím, kteří zde prezentovali důležitost rodičovských rolí, kdy je dítě vychováváno mámou –ženou a tátou –mužem.

Fotogalerie: