Záštita semináře "Jak dál u oddlužení?"

Poslanecké sněmovně konal pod mou záštitou seminář s názvem "Jak dál u oddlužení?".

Jsem ráda, že se tohoto setkání zúčastnili kromě zástupců neziskových organizací a nejrůznějších odborníků také ministr spravedlnosti

Robert Pelikán a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

 

Seminář se uskutečnil z důvodu připravované novely insolvenčního zákona. Shodli jsme se, že je třeba rozšířit možnost insolvence na větší skupinu dlužníků. Jsem přesvědčená, že s dlužníky je třeba pracovat komplexně nejen v oblasti právních, ale také sociálních služeb.

Chci všem poděkovat za zájem o tuto problematiku a maximální účast. Můj dík patří i Asociaci sociálního poradenství, která se na přípravě tohoto semináře podílela.

Fotogalerie: