X. ročník košení louky v Bukovci

Dnešního X. ročníku košení louky v Bukovci se účastnilo 13 mužů a 3 ženy. Je hezké, že se tato tradice uchovává i v době elektrických

sekaček a starší generace předává umění pokosit louku kosou i mladé generaci. Děkuji obci Bukovec, ráda jsem tu byla.

Fotogalerie: