VIII. ročník Vozatajských závodů v Dolní Lomné

Děkuji všem, kdo připravili dnešní VIII. ročník Vozatajských závodů v Dolní Lomné, které zpestřila cimbálová muzika.

Fotogalerie: