Velehrad

Návrat ke kořenům aneb dnešní sláva na Velehradě, mše sv. a setkání u hrobu msgre. Šrámka.

 

Je potřebné zvláště v této době mít tradice a vědět, že naše kořeny jsou v Bohu.

Fotogalerie: