Stonavská Barborka 10. ročník, slavnostní koncert a předávání cen

Obec Stonava hostila v minulém týdnu účastníky 10. ročníku Mezinárodní soutěže komorních a ansámblových zpěvů pod názvem

Stonavská Baborka. V neděli se konal slavnostní koncert a předávání cen nejlepším. Že je o tuto v republice ojedinělou akci velký zájem,

svědčí 67 přihlášených souborů. Úroveň soutěže je opravdu velmi vysoká a za výkony zpěváků v této amatérské soutěži by se často nemusel

stydět ani profesionál.

 

Děkuji účinkujícím, porotě i organizátorům a Stonavské Barborce přeji hodně dalších prozpívaných let.

Fotogalerie: