SOJKA Setkání starostů Sdružení obcí Jablunkovska v Písečné

Poslankyně Pavla Golasowská navštívila sdružení obcí Jablunkovska. Zajímal ji názor starostů na připravovaný zákon o sociálním bydlení.

Po diskusi starostové zpracují výstup, který paní poslankyně bude prezentovat v Poslanecké sněmovně, při projednávání zmíněného zákona.

Také při jednání se starostkou obce Morávka bylo diskutováno toto téma.

Fotogalerie: