Slavnostní mše sv.20 výročí vzniku OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

 

Dnes si OSTRAVSKO -OPAVSKÁ diecéze připomněla slavnostní mší sv.20. výročí svého vzniku. Nám. T.G.M. v Ostravě se zaplnilo věřícími,

kteří přišli poděkovat za všechny dary a milosti, kterých se naší diecézi za ta léta dostalo. Slavnosti se účastnil biskup František Václav,

arcibiskup Jan Graubner a řada dalších církevních představitelů. Nescházeli ani zástupci veřejné správy, hejtman Moravskoslezského kraje

Miroslav Novák a primátor Ostravy Tomáš Macura,kteří vystoupili se svou zdravicí a poděkovali za spolupráci s biskupstvím.

Přeji naší diecézi dlouhé a požehnané roky, vlastně staletí

Fotogalerie: