Setkání na Generální konzulátu Polské republiky v Ostravě

Cílem schůzky za účasti konzulky Izabelly Wollejko Chwastowicz, předsedkyně PZKO Heleny Legowicz a předsedy Kongresu Poláků

Mariusze Wałacha na polském konzulátu v Ostravě, byly potřeby polské menšiny na území Slezska. Patří mezi ně např. návrh na znovuobnovení oddávání snoubenců v jazyce menšiny za určitých podmínek, financování médií nebo otevření stálé expozice o historii Poláků.

Děkuji za plodnou debatu a podněty, jak zlepšit život polské menšiny, se kterou jsme zde po několik desetiletí srostlí.

Fotogalerie: