Seminář SAS a NZDM

V pondělí 28. 11. 2016 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Budoucnost a financování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Seminář, který se konal v krásných prostorách Státních aktů, přilákal více než stovku zájemců o toto téma. Se změnami v připravované novele Zákona o sociálních službách nás seznámili zástupci MPSV paní Markéta Holečková a pan Adam Křístek. Mezi dalšími vystupujícími byla ředitelka Slezské diakonie paní Zuzana Filipková, vedoucí OSPODu Jablunkov paní Marie Lupinská, sociální pracovnice SAS Jablunkov Lydie Wiselková a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bunkr o.p.s. paní Renáta Turoňová.

V přednesech mimo jiné zazníval stále aktuální a známý problém financování neziskových organizací, které je provázeno neustálou nejistotou. Neziskovky na začátku roku nevědí, s jakým objemem peněz budou hospodařit, peníze z krajů, které je již druhým rokem rozdělují, přicházejí pozdě a často v nedostatečné výši. Tato situace je obtížná jak pro zaměstnance, kteří žijí v obavách ze ztráty zaměstnání, tak pro samotné služby, jejichž provoz je často vážně ohrožen. O službách sociální prevence, mezi něž služby SAS a nízkoprahů patří, se stále mluví ve smyslu, že jsou důležité, ale bez potřebných financí to budou stále jen prázdná slova na papíře.

Na zástupce MPSV padaly dotazy ze strany posluchačů, zda je v budoucnu snaha změnit tento systém financování. V odpovědi zaznělo, že je to v gesci ministerstva financí a pravomoce MPSV jsou v tomto případě omezené. Tato odpověď nepotěšila nikoho z nás a pro mě, která jsem tento seminář uspořádala, je to výzva k dalšímu jednání s příslušnými ministerstvy.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se semináře zúčastnili a všem, kteří vystoupili se svými příspěvky, a těším se na další spolupráci. Zároveň děkuji všem pracovníkům SASek a nízkoprahů za práci, kterou děláte pro lepší život svých klientů a přeji Vám hodně trpělivosti, spokojenosti a radosti.

Fotogalerie: