Seminář kvalitní paliativní péče jako prevence euthanasie

Dne 2. 12. 2015 jsem uspořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministrestva zdravotnictví seminář na téma Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanázie. Semináře se zůčastnilo přes 100 osob, včetně přednášejících. Za odbornou veřejnost zde promluvila MUDr. Marie Svatošová, MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., PhDr. Robert Huneš a další. Účastníci semináře se také seznámili s praxí terénních i mobilních hospiců, kterou jim přiblížili pracovníci Charity a dalších služeb. Seminář byl pořádán ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a také za přítomnosti zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Co na semináři nejvíce rezonovalo? Nedostatečná finanční podpora nejen hospicové péče, ale také nedostatek financí v zařízeních pro seniory, kteří tam umírají, aniž se jim dostane podpory formou hospicové péče. Paní Dr. Svatošová zdůraznila potřebu prosazení myšlenky hospicové péče také do jiných zařízení, jako jsou nemocnice, LDN apod. Názor R. Huneše, který je ředitelem prachatického hospice je ten, že eutanazie je nezvládnutá péče o umírající. Máme nedostatek lůžek, které poskytují paliativní – úlevnou péči a potřebných lidí, kteří tuto službu chtějí využívat, bude přibývat. Problémem v poskytování kvalitní paliativní péče je také nulová supervize pro zdravotnický personál, pro pracovníky, kteří pečují o klienty v terminálním stádiu, je to potřeba naprosto zásadní. Chybějící supervize a nedostatečné vzdělání osob, poskytující pomoc umírajícím, jsou jedním z důvodů nedostatku pracovníků.

Výstupem semináře bylo vyjádření všech subjektů, které tuto oblast mohou ovlivnit, tj. MPSV, MZ, VZP a také zástupce poslanecké sněmovny, aby nezůstalo jen u krásných slov, ale aby se po 20 letech fungování hospicové péče opět pokročilo kupředu ve prospěch vyšší kvality života osob v terminálním stádiu. Chci věřit, že toto předsevzetí bylo myšleno opravdově.

Fotogalerie: