Seminář k Istanbulské úmluvě 2

Na dnešním semináři k Istanbulské úmluvě vystoupili se svými příspěvky zastánci i odpůrci její ratifikace. Díky všem, kdo jste přišli a zapojili se do diskuse. Můj názor je ten, že úmluva je zbytečná, neboť máme dostatečnou legislativu, která chrání oběti domácího násilí. Schází nám akorát

peníze na služby, které pomoc poskytují, aby byl zaplacen odborný personál. A tohle bohužel podpis nevyřeší....

 

Istanbulská úmluva a řešení domácího násilí - taková byla témata již druhého semináře, který jsem uspořádala tento týden v Poslanecké sněmovně ve spolupráci s poslancem Alešem Juchelkou. V panelové diskusi vystoupili jak zastánci, tak odpůrci úmluvy. Diskuze a vyslyšení různých názorů je

třeba k pochopení problematiky... Rozhodla jsem se seminář zopakovat, protože téma IÚ hýbe společností a je velmi důležité. I přesto, že jsme

zastávali na Istanbulskou úmluvu (Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí) a její ratifikaci rozdílné názory,

na jednom jsme shodli - problematika domácího násilí si zaslouží větší pozornost nejen u neziskového sektoru, ale především u státu, politiků i odborníků.

Fotogalerie: