Rozdávání Misijních koláčů

Dnešní XVII. ročník třinecké farní akce Misijní koláč přinesl pro děti v rámci projektu Adopce na dálku a pro Otce Mariana Kuffu 72000 Kč. Všem, kdo jakkoliv přispěli ke zdaru akce srdečné Pán Bůh zaplať.

Fotogalerie: