Pozvánka na seminář

Srdečně zvu všechny, které zajímá téma semináře „Budoucnost a financování služeb sociální prevence, zejména sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež", který pořádám ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v pondělí dne 28.11.2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, vchod z Malostranského náměstí č.p. 7/19, místnost č. 48 - Konírna od 10:00 hod.

Těším se na setkání s Vámi.

 

Proram:

10:00 – 10:05 Přivítání hostů, úvod do tématu sociálně aktivizačních služeb Mgr. Pavla Golasowská – poslankyně PSP ČR

1. blok semináře: Seznámení s připravovanými změnami Ministerstva práce a sociálních služeb v oblasti sociálně aktivizačních služeb

10:05– 10:30 Mgr. Jan Vrbický – vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2. blok semináře: Příklady z praxe SAS + příklad nízkoprahového zařízení

10:30 – 10:45 Marie Lupinská – vedoucí OSPOD Jablunkov

10:45 - 11:00 Zuzana Filipková – ředitelka Slezské diakonie

11:00 – 11:15 Lydie Wiselková – sociální pracovnice Slezské diakonie Jablunkov

11.15 – 11.30 klientka - SAS Jablunkov

11:30 – 11:45 Renáta Turoňová – metodik služby Bunkr, o.p.s., Třinec

11:45 – 12:15 Coffee break

12.15 – 12.30 Květa Geržová – terénní sociální pracovnice SASanky - Charita Valašské Meziříčí

12.30 – 12.45 PhDr. Tomáš Klinecký - ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence, Magistrát hl. města Prahy

12:45 – 13:15 Diskuse

 

Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailovou adresu: shejbaloval@psp.cz a to do 20. listopadu 2016. Vždy uveďte jméno, příjmení, titul a organizaci Vámi nominovaného zástupce. Vstup do budovy PSP ČR je možný pouze s platným občanským průkazem.