Plackový festival v Bukovci

Paní starostce Monice, organizátorům a všem, kdo se podíleli na dnešní akci Plackový festival, patří dík.

Také gratulace všem oceněným za jejich práci, která je přínosem pro obec Bukovec.

Díky, že udržujete tradice a předáváte je dalším generacím.

Fotogalerie: