Obnovená budova Emausu

Obnovená budova Emausu, staré fary v Třinci, kde jsem pracovala 7 let a kde sídlilo několik ambulantních a terénních služeb Slezské diakonie

a kde začínala služba azylového domu pro ženy. Budova prošla rekonstrukcí a nyní zde čeká 6 bytů na své obyvatele a pomoc zde najdou i osoby závislé na návykových látkách. Děkuji církvi SCEAV a všem, kdo se zasloužili o obnovení budovy a obyvatelům i zaměstnancům přeji hodně zdaru

a Božího požehnání.

Fotogalerie: