Návštěva zařízení NOVÁ ŠANCE, z.s.

Dnešní návštěva v Ostravě Koblově v zařízení Nová šance, které provozuje kromě azylového domu také probační dům. Jeho cílem je pomoci mužům, vracejícím se z výkonu trestu, k návratu do společnosti. Ochotný pan ředitel nás provedl po značně zchátralém areálu bývalých kasáren, který se snaží společně s klienty opravit. Klienti pracují v dílnách, starají se o opravu kol v rámci sbírky Kola pro Afriku, starají se o domácí zvířata. Panu řediteli patří můj velký obdiv, přeji jemu i celému personálu hodně sil a ochotných lidí.

Fotogalerie: