Náš svět

Dnešní návštěva sociálních služeb Náš svět v Pržně, kde je Domov se zvláštním režimem, Chráněné bydlení a Terapeutické dílny. Děkuji všem zaměstnancům, kteří zde pracují s lidmi s mentálním i kombinovaným onemocněním. Poklona za pomoc a podporu hluchoslepým, kteří ke svému postižení mají ještě jiná onemocnění. Úžasná a smysluplná práce.

Fotogalerie: