Museli zemřít? Kniha Petra Majera o hrdinech 2. sv. války

Kniha pana Petra Majera o hrdinech 2. světové války našeho regionu, byla dnes slavnostně představena v prostorách ZŠ v Bystřici nad Olší. Kromě vzpomínek na hrdiny zemřelé jsme měli tu čest setkat se i s žijící hrdinkou, paní Helenou Steblovou. Ta v důsledku pomoci těžce raněnému

partyzánovi na udání sousedů byla i s rodiči vězněna v několika koncentračních táborech a přežila i pochod smrti.... Dnes ve svých 92 letech

vzpomíná, jak těžké to bylo a jak se dnes máme dobře. Děkuji také iniciátorovi knihy panu Olšarovi a všem, kdo se jakkoliv na napsání knihy

podíleli a všem, kdo přispěli k dnešnímu slavnostnímu okamžiku.

Fotogalerie: