Kaple Třinecké nemocnice bude přístupná široké veřejnosti i mimo bohoslužby

Dnešní jednání s ředitelem Třinecké nemocnice Ing.Tomášem Stejskalem ohledně provozu nemocniční kaple bylo velmi pozitivní.

Od nynějška bude kaple přístupná široké veřejnosti i mimo bohoslužby a to nejen hospitalizovaným pacientům, ale každému návštěvníkovi a

poskytne tak prostor pro ztišení či rozjímání. Je také potěšující, že vedení nemocnice plánuje v příštích letech přemístit kapli na vhodnější místo.

Děkuji tak p. řediteli a také Ing. Josefu Cieslarovi za lidský a aktivní přístup k řešení této duchovní potřeby pro širokou veřejnost.

Fotogalerie: