Hradišťan

Krásné setkání v kostele s Jiřím Pavlicou a úžasný Hradišťan, který hrál pro dobrou věc - Dům pokojného stáří ve Frýdku -Místku.

Akce se konala pod záštitou Jiřího Carbola.

 

Středeční večer 24. února 2016 patřil v kostele sv. Jana a Pavla v Místku významnému a oblíbenému hudebnímu tělesu – Hradišťanu v čele s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Koncert pořádala Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s farností Místek. Na tři sta padesát návštěvníků

koncertu přivítala Renáta Zbořilová z Charity Frýdek-Místek. Během koncertu zazněly písně lidové, písně o lásce, zhudebněné texty Jana Skácela

a také píseň s prvky jednoho afrického jazyka. Celkově byl koncert laděn vzhledem k postní době spíše meditativně. Posluchači tak měli možnost rozjímat a ztišit se. Atmosféra v kostele byla velmi příjemná a návštěvníci si koncert užívali plnými doušky. Tomu také nasvědčoval závěrečný několikaminutový aplaus ve stoje. „Děkuji všem návštěvníkům koncertu, že přišli podpořit činnost Charity a také všem partnerům, bez jejichž

podpory bychom koncert stěží zrealizovali“ sdělil ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

 

Závěrečného slova se ujal senátor Jiří Carbol, který převzal nad koncertem záštitu. Poděkoval umělcům za krásný koncert a návštěvníkům, že svou přítomností podpořili dobrou věc. V neposlední řadě také vzpomněl na pracovníky Charity Frýdek-Místek a děkoval za jejich práci a obětavost.

„Výtěžek koncertu použijeme na podporu a rozvoj služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností, tedy na nákup zdravotních kompenzačních pomůcek, materiálové vybavení a zvýšení dostupnosti těchto služeb pro klienty,“ dodal Martin Hořínek.

Fotogalerie: