Hospic Frýdek - Místek

Dnešní návštěva zařízení Hospic ve Frýdku -Místku navázala na prosincový seminář k paliativní péči. Rozhovor s panem ředitelem a vrchní

sestrou přinesl pro mě potřebné poznatky v oblasti poskytování hospicové péče. Uvidím, co se dá udělat pro zlepšení fungování této služby.

Můj velký obdiv všem zaměstnancům v jejich náročné práci ve službě, za kterou bude jednou vděčný každý z nás.

Fotogalerie: